GOLD WAX Lakkbeskyttelse

Avansert Beskyttelse direkte på overflaten ,den beskyttes mot UV lys , oksid . fett , sur nedbør .